Thời tiết Sài Gòn những ngày này oi nồng, hầm hập bởi cái nắng gắt lên đến 37 độ C.…